Ηλεκτρικά Σίδερα

2400W, Πίεση Ατμού: 5.5bar, Παροχή Ατμού: 95gr/min, Δοχείο: 1000ml, Κατασκευαστής: Juro-Pro
€149.00 €109.00
Διαθέσιμα: 3
Ποσότητα:
2400W, Πίεση Ατμού: 5.2bar, Παροχή Ατμού: 110gr/min, Δοχείο: 1300ml, Κατασκευαστής: Philips
€149.00 €119.00
Διαθέσιμα: 6
Ποσότητα:
2800W, Πίεση Ατμού: 5.5bar, Παροχή Ατμού: 130gr/min, Δοχείο: 1500ml, Κατασκευαστής: Juro-Pro
€99.00 €99.00
Διαθέσιμα: 3
Ποσότητα:
2600W, Πίεση Ατμού: 6.5bar, Παροχή Ατμού: 120gr/min, Δοχείο: 1800ml, Κατασκευαστής: Philips
€249.00 €169.00
Διαθέσιμα: 4
Ποσότητα:
2400W, Πίεση Ατμού: 5.2bar, Παροχή Ατμού: 110gr/min, Δοχείο: 1300ml, Κατασκευαστής: Philips
€149.00 €129.00
Διαθέσιμα: 4
Ποσότητα: