Θερμαντικά σώματα

Πλάτος: 76.1cm, Βάθος: 11.4cm, Ύψος: 46.1cm, Κατασκευαστής: Atlantic (Θερμοπομποί - Convectors)
€149.00 €125.00
Διαθέσιμα: 6
Ποσότητα:
Πλάτος: 90.9cm, Βάθος: 11.4cm, Ύψος: 46.1cm, Κατασκευαστής: Atlantic (Θερμοπομποί - Convectors)
€169.00 €128.00
Διαθέσιμα: 6
Ποσότητα: